ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ / ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ευέλικτες και ουσιαστικές παροχές υγείας για το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων

ΖΩΗΣ

Εξασφάλιση των υπαλλήλων και των οικογενειών τους από το αναπάντεχο

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Εργαλείο μελλοντικής οικονομικής εξασφάλισης με σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση και τους εργαζομένους

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Καλύψεις περιουσιακών στοιχείων, μηχανικών βλαβών και διακοπής εργασιών για τη διασφάλιση απρόσκοπτης επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΕΥΘΥΝΩΝ

Ασφαλίσεις έναντι απαιτήσεων τρίτων για το ευρύ φάσμα ευθυνών από τη δραστηριότητα επιχειρήσεων και επαγγελματιών (Αστική Ευθύνη, Επαγγελματικές Ευθύνες, D&O Liability, Ευθύνη Προϊόντων, κλπ.)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προστασία από κινδύνους κατά την κατασκευή, συναρμολόγηση και λειτουργία τεχνικών έργων (CAR/EAR, DSU, κλπ.)

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ασφάλιση διακινουμένων εμπορευμάτων από ζημίες κατά τη μεταφορά τους από/σε εγχώριους και διεθνείς προορισμούς.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΣΤΟΛΩΝ

Υποχρεωτική εκ του νόμου κάλυψη και ολοκληρωμένες πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές για το σύνολο των οχημάτων της επιχείρησης

ΣΚΑΦΩΝ

Υποχρεωτική εκ του νόμου ασφάλιση και συμπληρωματικές καλύψεις για σκάφη επαγγελματικής χρήσης

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Προσαρμοσμένες λύσεις για αναδυόμενους και εξειδικευμένους κινδύνους (Cyber risks, Απαγωγή & Λύτρα, Μόλυνση Προϊόντων, Κλινικές Δοκιμές)

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Διασφάλιση των ταμιακών ροών από την αδυναμία πληρωμής ή τη χρεωκοπία των πελατών της επιχείρησης

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Προγράμματα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής/εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υποχρεωτική εκ του νόμου κάλυψη και ολοκληρωμένες πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές για τα οχήματά σας

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Προστασία της κατοικίας σας και του περιεχομένου της από κινδύνους πυρός, σεισμού/φυσικών καταστροφών, κακόβουλων ενεργειών, κλπ

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Υποχρεωτική εκ του νόμου ασφάλιση και συμπληρωματικές καλύψεις για σκάφη προσωπικής αναψυχής ιδιωτών

ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Ταξιδέψτε με ασφάλεια, με κάλυψη για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, απώλεια αποσκευών, ακύρωση ταξιδίου, κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ασφαλιστική σας ανάγκη