Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Insurance Solutions Μεσίτες Ασφαλίσεων δραστηριοποιείται στο χώρο των ασφαλιστικών συμβουλευτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών, απευθυνόμενη σε εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Βασικό της έργο είναι η μελέτη και ανάλυση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ο εντοπισμός και η εκτίμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και η ανεύρεση στην ασφαλιστική αγορά ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων για την κάλυψή τους.

Με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων, η Insurance Solutions δεν δεσμεύεται με καμία ασφαλιστική εταιρεία, συνεργάζεται με τις πλέον φερέγγυες και ανταγωνιστικές ασφαλιστικές στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές και επιλέγει πάντοτε την καταλληλότερη για τις ανάγκες του πελάτη.

  • Αξιολόγηση κινδύνων

  • Σχεδιασμός ασφαλιστικού προγράμματος

  • Τοποθέτηση κινδύνων σε ασφαλιστικές εταιρίες

  • Διαχείριση απαιτήσεων

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργασία με τις μεγαλύτερες & πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ασφαλιστική σας ανάγκη