ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η εμπειρία μας έγκειται κυρίως σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες μεσαίου & μεγάλου μεγέθους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.